Το μεγαλύτερο φεγγάρι του 2017 σε υπέροχες εικόνες ανά τον κόσμο!

Το μεγαλύτερο φεγγάρι του 2017 σε υπέροχες εικόνες ανά τον κόσμο!

ΑπίστΡυτΡς φωτογραφίΡς της χρονιάς 2017 Ξ±Ο€ΟŒ το Reuters

Το διαβάσαμε στο: Perierga.gr

Διαβάστε ακόμη

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ